Tầm nhìn - Sứ mệnh

·      Tầm nhìn - Sứ mệnh

  *         Trở thành một tập đoàn bán hàng trực tuyến hàng đầu Việt Nam với số lượng cộng tác viên lớn nhất.

·            Kiến tạo cộng đồng, đem lại lượng lớn công ăn việc làm, cùng gánh vác với xã hội giải quyết vấn nạn thất nghiệp.

·           Tạo môi trường năng động, công bằng, giúp thay đổi cuộc sống và thực hiện ước mơ làm giàu chân chính tiến tới TỰ DO TÀI  CHÍNH của nhiều người Việt Nam.

·           Tạo mô hình kinh doanh hiệu quả, bền vững. Luôn đi đầu, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất để tiết kiệm chi phí xã hội. 

·         Tạo quỹ hỗ trợ người nghèo, người già không nơi nương tựa.