Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Trước khi đăng ký thành viên: VDA có đưa ra các quy định rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm của bên bán và mua. VDA không chịu trách nhiệm với những xung đột, mâu thuẫn giữa hai bên. Tuy nhiên VDA sẵn sàng can thiệp vào tranh chấp trong khả năng của mình, thậm chí sử dụng quyền chấm dứt tham gia với thành viên vi phạm và đứng ra làm chứng cho các tranh chấp trước pháp luật (nếu có).
Quy tình tiếp nhận tranh chấp như sau:
Bước 1: Bên bị hại gửi thắc mắc, nội dung tranh chấp tới địa chỉ mail: info@vda.vn hoặc điền nội dung thắc mắc, kiến nghị vào mục “Bạn có thắc mắc, kiến nghị hay góp ý?” trong phần quản lý cá nhân tại "Hệ thống của tôi".
Bước 2: Ban quản trị vda.vn sẽ kiểm chứng thông tin từ hai bên mua và bán để nhắc nhở, khuyến cáo bên vi phạm. Nếu bên vi phạm không giải quyết hậu quả thì ban quản trị web vda.vn có quyền đơn phương chấm dứt mọi quyền lợi của bên vi phạm tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy theo mức độ sai phạm.
 Thời gian xử lý khiếu nại không quá 01 tuần, kể từ ngày nhận được khiếu nại.